Ontmoetingsruimte

Sinds het Michaëlfeest van 2016 heeft de geloofsgemeenschap van Emmeloord een fraaie aanbouw gekregen: de 'Ontmoetingsruimte'. Met de opening van de Ontmoetingsruimte ging een lang gekoesterde wens in vervulling: een plek voor ontmoeting, vergaderingen en vieringen.

In de nieuwbouw is een grote zaal die vergroot kan worden met de dagkapel. Ook de ruime foyer biedt een plek voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Na de zondagse viering wordt de mogelijkheid geboden voor koffie en ontmoeting. Op de 1e zondag van de maand word, aansluitend aan het koffie drinken, een Soosmiddag aangeboden.

Voor méér informatie over de Ontmoetingsruimte kunt u een mailtje sturen naar: pgmichael@emmausparochie.net 

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende ruimtes en het gebruik daarvan.

 

Welke ruimtes zijn er en hoe die te gebruiken

De ontmoetingsruimte is de gemeenschapsruimte van de geloofsgemeenschap van de H. Michaël. De ruimte is primair bestemd voor activiteiten verbonden aan de geloofsgemeenschap en parochie.

Ruimtes in de ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte bestaat uit drie verblijfruimtes:
• Kapel

• Zaal

• Foyer
Daarnaast zijn er nog ondersteunende ruimtes als:

 • Keuken

 • Hal en garderobe

 • Toiletten

 • Toren 

Kapel

De kapel wordt onder meer gebruikt voor kleinschalige vieringen (tot ca. 25 personen) zoals de doordeweekse vieringen op dinsdagavond (19.00 uur) en donderdagochtend (9.00 uur). De kapel is voorzien van altaar, katheder en orgel. De drie koren van de geloofsgemeenschap repeteren op maandagavond, dinsdagavond en donderdagochtend in de kapel.

De kapel is door een geluiddempende panelenwand gescheiden van de zaal van de ontmoetingsruimte. Door de panelenwand te openen kunnen kapel en zaal tot één grote ruimte worden samengevoegd t.b.v. grotere bijeenkomsten. Het verrijdbare altaar wordt dan naar de foyer verplaatst.

Zaal
In de zaal is, bij tafelopstelling, zitplaats voor max.75 personen (tot 100 personen incl. kapel). De tafels kunnen naar gelang de activiteit in elke gewenste opstelling worden geformeerd. Vanuit de zaal is de keuken via het uitgifteloket bereikbaar. Aan de oostzijde van de zaal is het terras via openslaande deuren bereikbaar. Iedere zondagochtend is de zaal na de viering geopend om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, en in de nabije toekomst een borrel.

Toren

De ruimte op de begane grond van de toren is een mooie royale bergruimte, en van uit de foyer bereikbaar.

Keuken

De keuken is bereikbaar vanuit de zaal en de foyer. De keuken heeft een goede, maar eenvoudige uitrusting. Basisvoorzieningen als koelkast, fornuis, vaatwasser zijn aanwezig. Er is een professioneel koffiezetapparaat om in een vlot tempo koffie te kunnen tappen.

Foyer
Kapel, zaal, keuken en toren zijn via de royale foyer verbonden met het kerkgebouw. In de foyer staan standaard enkele tafels met stoelen en enkele statafels. De opstelling is snel aan te passen en de foyer kan gemakkelijk bij grote evenementen betrokken worden.

 

Beheer

De ontmoetingsruimte is een voorziening van de locatieraad. Het feitelijke beheer heeft de locatieraad gedelegeerd aan de beheerscommissie. De commissie bestaat uit Fred Tijhaar en Bernard Holtmaat. Voor vragen of opmerkingen kunt u contacten met beheerscommissieOR@emmausparochie.net

Koffieschenken

In de ontmoetingsruimte is regelmatig sprake van ontmoetingen van gezelschappen. Bijvoorbeeld na een zondagviering, bij een uitvaart, bij de soos, bij een doop. Er zijn vele vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld om zo nu en dan op vrijwillige basis koffie te schenken. Nieuwe extra vrijwilligers zijn zeker welkom. 

 

Plattegrond ontmoetingsruimte

 


HUISREGELS ONTMOETINGSRUIMTE

Van de R.K. Geloofsgemeenschap H. Michaël van de Emmaüsparochie te Emmeloord

Algemeen:

 1. Reservering van het gebouw kan alleen via het secretariaat. [1]
 2. Sleutelprocedure[2]:
  • Regelmatige gebruikers verkrijgen de sleutel via de toegang tot de sacristie.
  • Incidentele gebruikers verkrijgen de sleutel via de sleutelbeheerder.[3]
 3. Toegang2. De hoofdingang van de Ontmoetingsruimte aan het Pastoor Koopmansplein zoveel mogelijk afsluiten, teneinde insluiping te voorkomen. De toegangen vanuit de ontmoetingsruimte tot de kerk gesloten houden.
 4. Fietsen of andere vervoermiddelen dienen zodanig te worden gestald, dat de uitgangen te allen tijde als nooduitgang kunnen worden gebruikt. In de daarop aansluitende vluchtroute mogen geen fietsen of andere obstakels worden neergezet.
 5. Het parochiebestuur/locatieraad is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel.
 6. Aanwijzingen van de beheerder dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.
 7. Bij vragen omtrent het gebruik de beheerder raadplegen. 

Gebruik:

 1. Geconstateerde schades, onrechtmatigheden of andere opmerkingen kunt u noteren in het daarvoor bestemde logboek dat in de keuken ligt.
 2. De schuifwand tussen de twee zalen is in principe gesloten. Zijn beide zalen gereserveerd, dan zal de schuifwand bij aankomst geopend zijn, tenzij anders aangegeven bij reservering. De schuifwand mag alleen worden bediend door hen die hiervoor instructie hebben gevolgd.
 3. Te allen tijde dienen de tafels en stoelen bij verplaatsing te worden getild, ten einde beschadiging van de vloer te doen voorkomen.
 4. Roken is in het gebouw verboden.
 5. Het is niet toegestaan om licht ontvlambare of gevaarlijke stoffen of aan bederf onderhevige zaken of levende have in de ontmoetingsruimte voorhanden te hebben of op te slaan.
 6. Na gebruik van de toiletten dienen deze ordentelijk te worden achter gelaten.

Na afloop:2

 1. Na gebruik van de Ontmoetingsruimte dienen de tafels en stoelen herplaatst te worden conform de beginsituatie.
 2. Gebruikte tafels dienen met een vochtige doek afgenomen te worden.
 3. De gebruikte ruimtes netjes achter laten.
 4. Vaatwasser met schone vaat uitruimen. Kleine vuile vaat handmatig afwassen. Goed gevulde vaatwasser aanzetten volgens instructie in de keuken.[4]
 5. Afval deponeren in de afvalemmer, en papier in de doos in de berging onder de toren.
 6. Noteer in het logboek het aantal gratis genoten kopjes koffie en de naam van de gebruikersgroep. Doe de opbrengst van consumpties in een enveloppe, voorzien van naam, datum, en activiteit, en deponeer de enveloppe in de brievenbus van de pastorie.

Verwarming en overige:

 1. Zie instructie in de keuken.
 2. Na gebruik de lichten uit doen en de toiletdeuren sluiten.

[1] Via Joke Woets, bereikbaar op dinsdagochtend tussen 8.30 u.- 12.30 u. of via 0527 - 617347

[2] Bij gebruik zonder aanwezigheid van beheerder/bediening

[3] Dit geldt niet bij verhuur aan derden
Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte

Preview van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte'
Afbeelding 1 van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte' Afbeelding 2 van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte' Afbeelding 3 van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte' Afbeelding 4 van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte' Afbeelding 5 van fotoalbum 'Ontmoetingsruimte'
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-locatieraad">Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-pastoraatsgroep">Pastoraatsgroep</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte"><b>Ontmoetingsruimte</b></a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />