notulen jaarvergadering maart 2022
vrijdag 24 maart 2023

Notulen Jaarvergadering 27 mrt 2022

tijdstip 11.00 uur, Gebouwtje Ens

 

 1. Welkom en opening

Samen op Weg. (gedicht)

Woordje van Nelleke + gebed.

 

 1. Secretarieel verslag 2020, 2021 en 2022.

Zie website.

 

 1. Financieel verslag,

Baten: Minder kerkbalans, meer uitvaarten, Antenne kerk Ens is eraf, minder collecte.

Kosten: Aardgas, bijdrage Emmaus,

Conclusie over 2021 een negatief resultaat.

 

Vragen:           Poolse vieringen vallen onder de kerkbijdrage of bij huur.

                       Verkoop Luttelgeest was in 2019.

                       Resultaat komt overeen met de andere geloofsgemeenschappen van                  onze parochie.

                       Michael – 70.000 euro.

                       Heilige Geest – 8.000 euro

                       Goede Herder – 8.000 euro.

 

Geld van de verkoop  van de kerk van Luttelgeest en Kraggenburg staat op een beleggingsrekening bij de ABN Amro. (€400.000,--) 5% winst.

 

 1. Bestuurswisselingen.

Aftredend :     Judith Oosterbaan.

                       Harco Christiaens. Gaat nog een paar maanden de tuin doen.

Vacature:        Budgethouder, Theo de Boer  wil er over na denken.

                       Secretaris,

                       Algemeen lid,

Gegadigden kunnen zich melden.

 1. Toekomst plannen.

Goede Herder: Terugloop van kerkgangers, vergrijzing. Krachtige locatieraad.

                       Er is een enquête geweest over de toekomst van de                                              geloofsgemeenschap. Ze gaan terug naar de dorpen, 1 contactpersoon                        per dorp. De kerk van Rutten gaat sluiten op 31 dec 2022, en wordt                    verkocht. In 2023 zal er een afscheidsviering gehouden worden.

                       Teken van hoop, er worden nieuwe wegen ingeslagen. De locatieraad                 van Rutten gaat in overleg met de Zin in Zondag van Luttelgeest.

                       Stand van zaken heeft ook in het klaverblad gestaan.

Inventarisatie traject Bisdom.

                       Wat is de staat van de gebouwen, vitaliteit van de gemeenschappen.                   Hoeveel gaan ernaar de kerk. Project duurt 2 jaar.

                       Piet Verwer, iemand van de locatieraad en??

Inventarisatie Noordoostpolder.

                       Onderzoeken wat er speelt in de kerkgebouwen.

                       Welke visie, hoe word  het kerkgebouw nu gebruikt.

                       Ze willen kerkgebruikers met elkaar in contact brengen.

 • Welke visie heeft u voor uw kerkgemeente en naar uw omgeving?
 • Hoe gaat het met uw geloofsgemeenschap?
 • Hoe wordt uw kerkgebouw nu gebruikt? En hoe ziet u het toekomstig gebruik?
 • Voldoet het gebouw op goede wijze aan de eisen van het huidige en toekomstige gebruik?
 • Wat ziet u als positief aspect en/of wellicht als bedreiging bij het eigenaar zijn van dit gebouw?
 • Waarin zou u wellicht ondersteuning kunnen gebruiken?
 • Wat ziet u als kansen bij het opstellen van een kerkenvisie door de gemeente, met alle betrokkenen? En als risico’s

 

            Het bestaat nog, kleine hoeveelheid van mensen. Stabiel.

            Gaat om samen  zijn, misschien kleinere ruimte.

            Over 10 jaar nog een kerk??

            Op tijd over na denken.

            Probeer jongeren te krijgen.

            We hebben nog 2 kerken. 1 afstoten? Gaan de kerkgangers uit de                        andere dorpen wel naar de enige kerk die overblijft in de Ireneüs?

           

 1. Rondvraag

Synodale Conferentie geweest, in Breda. Missionaire parochie.

Wat betekent het geloof, mensen te helpen om de relatie met Jezus om te gaan.

Normen en waarden van het geloof staan onder druk.

Leerlingen maken. Evangeliseren door de voorgangers. We moeten een beweging maken naar buiten (jongeren). Er zijn punten ontvangen. Pastoor Maagd en Pastor Nelleke gaan hier mee aan de gang. Heeft veel gebracht.

 

Lourdes reis 2 mei tot 9 mei. Er is nog plaats. Vertrek Emmeloord. Tijdens de vergadering word gemeld dat de reis niet doorgaat.

 

Synodaal proces in 2023 is de bedoeling om bericht te krijgen. Onze parochie gaat de 20 april 20.30 mee beginnen. In de ontmoetingsruimte in Emmeloord.

 

Wat betekent de kerk voor ons, Wat gaan we in de toekomst doen met de kerk.

 

Afscheid Harco met een bedankje.

Afscheid Judith later in een kleiner gezelschap.

 

 1. Sluiting

 

Aanwezig 46 personen.

Pastor Nelleke.

Cita, Gabri, Harco.

Jan Hoek,

Hetty en Margreet.

 

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws"><b>Nieuws</b></a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-michaelberaad">Michaëlberaad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/http://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten/inmemoriam">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />