Verslag jaarvergadering 2019
woensdag 28 augustus 2019

Verslag Jaarvergadering H. Ireneüs Geloofsgemeenschap

dd 28-04-2019 te Marknesse

 

 

  1. Opening- Verhaal, Adem ons leven. door Cita Groot.

 

  1. Verslag jaarvergadering 2018 dd. 22 april 2018

 

  1. Jaaroverzicht 2018, ook op de Website te lezen.(www.emmausparochie.nl)

Welk pad hebben wij gelopen.

Meneer van Zeil uit Ens krijgt de Paaskaars van 2018 uitgereikt. Dit voor zijn trouwe dienst voor vele werkzaamheden in de kerk van Ens.

  1. Financieel verslag.

Verdeelsleutel voor de gezamenlijke kosten van Emmaüs is anders geworden.

Deze gaat in procenten omlaag, dit wil niet zeggen dat het financieel omlaag gaat.

Het wordt per jaar weer bekeken en uitgerekend.

 

Ledenadministratie klopte dit jaar niet met de kerkbalans.

Dit komt omdat er een nieuw systeem is, hier zaten nog wat kinderziektes in, hopelijk volgend jaar beter.

Ook bij het innen van de kerkbalans was er dit jaar geen keuze om het automatisch te incasseren. Dit komt omdat dit jaar de leden administratie naar Emmeloord is gegaan, daar hebben ze een andere manier om de kerkbalans te regelen. Volgend jaar wordt dit aangepast.

 

Elk jaar komt er minder geld binnen via de kerkbalans.

 

Vanuit het zaaltje komt de mededeling dat we het pastorale team meer moeten waarderen en eventueel een bonus moeten geven. Dit is niet aan de Ireneüs om dit te doen.

Het pastorale team werkt in dienst van de Emmaüsparochie en niet in dienst van de Ireneüs.

 

Beleggingsfonds: Hier doet de Ireneüs aan mee. Vorig jaar hebben we daar wat verlies mee gedraaid, dit komt omdat de belegging in de maand december ver naar beneden ging.  Ten tijde van de vergadering was dit al weer bijgetrokken. Namens de Emmaüsparochie zit Jan Holtmaat in het beleggingsfonds.

 

Er wordt nog gevraagd naar de geluidsinstallatie van Ens, deze is niet goed. We hebben ernaar laten kijken en gaan op onderzoek uit of het nu wel of niet goed is.

 

Begroting: Kort maar krachtig: we komen te kort voor volgend jaar.

 

Kascommissie is er dit jaar niet geweest.

Dit jaar wordt Hans ook gecontroleerd door de Emmaüsparochie, dus er wordt al extra controle uitgevoerd.

 

Complimenten voor Hans voor het verslag.

 

  • Verkoop kerk van Luttelgeest.

De kerk van Luttelgeest is per 1 mei verkocht aan de gemeente Noordoostpolder.

Samen met de naastgelegen school wil de gemeente daar woningbouw van maken.

De kerk gaat wel zijn uiterlijke kenmerken behouden. De toren is een monumentaal gebouw.

Een aantal spullen uit de kerk zijn nu te koop. Een gedeelte gaat naar de PKN kerk, voor als er bvb een uitvaart is van een katholiek persoon uit Luttelgeest die graag uit eigen dorp de uitvaart wil hebben.

Het Jozef beeld krijgt een plekje terug in de kerk, een aantal personen gaan er streng op toekijken tijdens de bouw van de woningen.

 

 

 

De termijn van Cita (voorzitter) loopt af deze zomer, ze heeft besloten om nog 4 jaar door te gaan. (applaus)

Verder zijn er 3 nieuw leden bij de locatieraad gekomen.

Harco Christiaens.

Judith Oosterbaan.

Gabrie Laan.

 

Ook zoeken we nog iemand uit Kraggenburg voor de pastoraatsgroep.

Ook zoeken we iemand uit Ens als Hoofdwijkvertegenwoordiger.

 

  • De Ireneüs heeft van een anonieme gever een Maria beeld mogen ontvangen voor op een begraafplaats.

Een aantal personen is bij de begraafplaatsen wezen kijken. Er is besloten dat het beeld op de begraafplaats van Marknesse komt te staan.

 

Er komt een mededeling dat er de laatste tijd regelmatig fouten omtrent de tijden en datums van diensten in het Klaverblad staat. Wij zijn hier mee bezig en hebben een andere manier gevonden om de fouten door te geven.

 

Geluidsinstallatie in Ens, daar moet naar gekeken worden. Zijn we mee bezig.

 

Tijd voor een drankje. Eerste drankje is voor de Ireneüs, verder is voor eigen kosten.

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws"><b>Nieuws</b></a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-locatieraad">Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-pastoraatsgroep">Pastoraatsgroep</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />