jaaroverzicht 2022
woensdag 22 maart 2023

  1. Ireneüs Jaaroverzicht 2022

Januari

Na  Oud en Nieuw blikken we terug op vele indruk-wekkende gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Er gaat een kaartje met dank naar de kerststalbouwers (en opruimers) in Ens en Marknesse. Stille werkers, en wij genieten elk jaar van hun werk!

Kerkbalans, velen zijn weer in touw voor onze (financiële) voortgang. Dank!

Nieuwe huurders in de pastorie, tuinliefhebbers, dat is fijn.

Februari:

De opbrengst Kerkbalans is volgens verwachting iets lager dan voorgaand jaar, we ‘boeren achteruit’, maar er is nog geen acuut gevaar. Wel reden om te gaan denken over welke maatregelen we moeten gaan nemen in de nabije toekomst. We missen een budgethouder, gelukkig springt de penningmeester van Emmaüs bij!

Maart

2 maart Aswoensdag, dankzij een geloofsgenoot kunnen we over voldoende buxustakjes beschikken.

Corona lijken  we achter ons te laten.

De Vastenactie staat in het teken van Landrechten in Quatamala in Zuid Amerika.

De Gespreksgroepen starten weer in al de 4 dorpen eenmaal.

27 maart hebben we jaarvergadering, Judith Thole-Oosterbaan treed af.

Gelukkig meld zich een belangstellende voor budgethouder.

Reservering kerkzaaltje wordt door andere vrijwilligers overgenomen, wel zo handig want zij beheren al de kachel van het zaaltje.

Ook Harco Christiaens verlaat de Locatieraad.

Er is een Terugkomviering geweest met de 1e communicantjes van 2021, in Emmeloord.

April

We bidden voor de vrede in Oekraïne.

Theo de Boer is onze nieuwe budgethouder. Fijn dat deze post weer bezet is!

De Nashipeer in het perkje bij het Mariabeeld in Marknesse heeft bloesem, later een paar beginnende peertjes, maar helaas nog geen oogst dit jaar.

In het Klaverblad staat een artikel over “God in de supermarkt” , verschil maken door anders te consumeren (consuminderen?). Christenen zouden anders moeten gaan leven uit liefde voor God en voor de Schepping.” Laten wij het goede voorbeeld geven en de wereld een zet geven  in de goede richting.”

Mei

2-8 mei stond een reis naar Lourdes gepland, vanwege te weinig deelname verschoven naar september.

20 mei organiseert de Themagroep  een wandeling (Kuinderbos) met gesprek over het synodaal proces, ingesteld door Paus Franciscus.

26 mei vieren we Hemelvaartsdag, ditmaal in de Heilige Geest, met als thema:” je land is je leven”.

Het Maatjesproject, gestart in 2018 gaat voort, onder leiding van Magda Schilder. Zie ook de flyer in Klaverblad van mei.

Juni

De dakgoten, tuin ed. in Marknesse worden weer nagelopen door onze vertrouwde helpers.  Ook in Ens hebben we een vertrouwde helper voor dit soort zaken. De  openstelling van de kerk  Maria Sterre der Zee gaat ‘in andere handen’ over. Bezoek op maandag- en donderdagmiddag blijft mogelijk.  

Onze Pastor ondergaat een knieoperatie, dit zal enige tijd afwezigheid en intensief revalideren betekenen. De V.P.-ers helpen ons de komende maanden door!

Juli

Organisatorisch een wat rustiger maand

Een citaat van deze maand: “Het verhaal van de barmhartige Samaritaan leert ons dat hulp soms uit onverwachte hoek komt…..”  Misschien kunnen wij zelf eens die “onverwachte hoek” zijn, een vriendelijk woord kan al wonderen doen.

Augustus

Overleg met de nieuwe budgethouder, secretariaat en ledenadministratie.

Overleg over het Maatjesproject. Er wordt ook deze maand een keer vergaderd voor Ireneüs.

 September

Van 19-26 september is de Lourdesreis. Een mooie, indrukwekkende week zoals beschreven in het Klaverblad van oktober.

De abonnementen van het kerkblad lopen op de oude wijze door, nadat is gebleken dat veel abonnees niet gereageerd hebben op de nieuwe machtiging. De prijs van het blad is de laatste tijd een stuk omhoog gegaan, we wilden dit gedeeltelijk doorberekenen aan de abonnees maar vanwege de weinige reacties en het feit dat we het belangrijk vinden dat veel mensen over de informatie kunnen beschikken heeft het Emmaüsbestuur besloten om het te laten zoals het was en een financiering uit de algemene middelen te doen.

Oktober

In oktober is de polderbrede Franciscusviering, er komen zo’n 30 kinderen met hun knuffel voor zegening.

Zondag 9 oktober is er een Kerkproeverij met de Poolse Parochie in Ens,we zingen samen o.a. “Barca”. Na afloop koffie/thee en wat lekkers buiten en in ’t Gebouwtje. De dienst wordt ook uitgezonden via livestream.

November

Op woensdag  2 november is er zegeningen van de graven op de begraafplaatsen en koffie/thee en gastvrouwen. ’s Avonds de Allerzielen dienst.

Op 10 november bezoekt de themagroep het boeddhistisch klooster te Wapserveen

27 November start de digitale adventsretraite van Ignatiaans bidden (www.ignatiaansbidden.org) thema is “Het woord is mens geworden”.  Een manier om de adventstijd bewust te beleven.

December 

De Kerststal staat weer in Ens en Marknesse. De kerken worden opengesteld met Kerst,

We zijn begonnen met een werkgroep om de geplande enquête onder onze geloofsgenoten vorm te geven, fijn dat een aantal mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.

“Tekens van Hoop” is het thema voor de Kerstviering met Reach Out. Ook voor de kerkbalans en de enquête hopen we op tekens van hoop.

En dan loopt 2022 alweer ten einde, met minder vuurwerk dan gebruikelijk. 

 

Overledenen

 14 februari 2022 Adrian Wlodarczyk 38 jaar

 21 april 2022 Co Rommelse-Oosterwijk 90 jaar

 10 mei 2022 Toos van Egmond-Visser 83 jaar

 21 juli 2022 Annie Hesselink-Oude Hengel 98 jaar

 28 juli 2022 Wim Sikma 47 jaar

 14 augustus 2022 Bets Verwer-van der Schot 90 jaar

 17 september 2022 Catrien Asma-Rijpkema 96 jaar

29 oktober 2022  mevrouw van den Belt-Wezenberg  83 jaar

 

Dopelingen

Gijs Timmer

Anne Timmer

Anthony de Muijck

 

Vormelingen 2022:   -

1e H.Communie  2022:  -

Getrouwd 2022   -

 

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-michaelberaad">Michaëlberaad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws"><b>Nieuws</b></a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/http://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten/inmemoriam">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />