Jaaroverzicht 2019
zaterdag 26 maart 2022

  1. Ireneüs Jaaroverzicht 2019

Aan het einde van het jaar zijn er allerlei toespraken, jaaroverzichten, met daarin schaduwkanten van ons bestaan tegenover lichte momenten.

Donkere kanten m.b.t. het realiseren van eigen doelen angst, gebrek aan vertrouwen in de andere mens, de vreemdeling en in God. Jaaroverzichten waarin donker en licht elkaar afwisselen.

Wat is uw, jouw jaar overzicht?   Wat neemt u, jij mee, zoals Maria, de moeder van Jezus,

die alles in haar hart bewaarde of bij zichzelf overwoog?

Wat bewaar je en wat laat je achter? Wat heb je geleerd, wat heb je overwonnen?

Waar zit de geestelijke winst van dit jaar of is er misschien schade geleden?

Voor toekomst die altijd weer anders is.

Dat gaan we doen aan het verwoorden van allerlei activiteiten aan de hand van bepaalde werkvelden die er zijn, in onze geloofsgemeenschap, in onze parochie en ons bisdom en alles wat er mee samenhangt. In dit verslag zijn ze in 5 delen ondergebracht.

Die zogenaamde werkvelden betreffen als

1e ons bisdom, onze parochie waar wij als geloofs-gemeenschap mee verbonden zijn.

2e betreft omzien naar elkaar,

3e  gaat over vieringen,

4e over geloofsoverdracht, reizen 

5e onze betrekkingen met andere kerken in onze dorpen.

  1. Als GG zijn wij verbonden met bisdom

Groningen/Leeuwarden, met bisschop Ron van den Hout. Een aantal keren heeft hij onze parochie bezocht. Bij het Vormsel en de Mariaviering in Emmeloord bij het afsluiten van de Maria tentoonstelling, spontaan ging hij voor in Tollebeek, en ook was hij aanwezig bij het afscheid en de uitvaart van pastor Dominicus Ketelaar.

Als gehele Parochie hebben we 3x polder breed gevierd, met 3 Koningen in Emmeloord, in mei de Hemelvaartviering aan de Mammoutweg in Ens en de Franciscusviering in Tollebeek om de aankomende Bisdomreis te promoten in mei 2020. Daarnaast is er op 10 november een polderbrede Sint Maarten viering gehouden. De 4e keer en daarna zal er een Franciscus viering worden georganiseerd voor kinderen in de NOP. 4 okt. 2020

De Themagroep polderbreed heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd naar andere kerken en waar een goede belangstelling voor was. Waarvan verslagen in het Klaverblad.

Polderbreed zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd: voor alle voorgangersparochianen, voor leden van alle bezoekgroepen in de NOP, elke 2 maanden is er Emmausoverleg waar alle pastores en voorzitters van de locatieraden aanwezig zijn.

Een toerustingsbijeenkomst voor alle VPers en lectoren en een Besturendag.

In H.I. hebben we op 28 april een jaarvergadering gehad, elke maand komt de locatieraad bijeen, zo ook de pastoraatgroep en 4x per jaar gezamenlijk. En daarnaast niet te vergeten al de extra bijeenkomsten met de kostersgroepen, het scholenoverleg, bouwcommissie etc.

Het pastoresteam heeft nagedacht over een nieuw Pastoraal Beleidsplan en is daarvoor met groepen in gesprek geweest. Dit mede met het oog op de wijziging van het pastorale team door het aankomende pensioen van Pastor Magda en de veranderingen die daar mee gepaard gaan.

 

  1. Diaconie, wat wil zeggen alle activiteiten die betrekking hebben op omzien naar elkaar.

Alle dorpen hebben een bezoekgroep en zijn verbonden met elkaar via een bestuur wat 4x per jaar bijeen komt. In januari is er een toerusting-bijeenkomst. Vele activiteiten worden door deze groepen ontplooit zoals bijv. de alleengaanden-bijeenkomst 6 febr.( Imkers uit Paaslo) afgelopen jaar in Luttelgeest in de Bosfluiter.

Op de achtergrond werkt de groep die activiteiten organiseert rond Rouw in de NOP.

Vele mensen hebben in de Michaelkerk de lezing bezocht door Sander de Hosson.

De VOM-groep is actief polder breed en zet zich in voor de Vastenactie, de Adventscollecte en andere collectes voor mensen verder weg in de wereld.

Het Maatjesproject, een mooie groep mensen zijn maatje voor een nieuwkomer. Mensen die via Vluchtelingenwerk en Hermen van Dorp van de KIM, de stichting die zich inzet voor maatschappelijk activeringswerk, worden gekoppeld aan een maatje.

 

  1. Staat voor alle keren dat we samen gevierd hebben en allen die daarbij betrokken zijn. Alle eucharistievieringen o.l.v. pastoor Victor Maagd, wo-co-vieringen o.l.v. parochianen voorgangers en pastores.

De maandelijkse ddw vieringen in de dorpen Ens, Marknesse en Luttelgeest.

Daarnaast alle bijzondere vieringen, bij gelegenheid van een doop, van de 1e communie, bij het afscheid van parochianen, de gezinsvieringen in Ens en Marknesse.

Genoemd zijn in groter verband, de polderbrede vieringen.

In september hebben we voor de 3e x meegedaan met Kerkproeverij, voor de 2e x i.s.m. met de Poolse gemeenschap.

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat er elke 1e zondag van de maand een Poolse eucharistieviering is o.l.v. pastoor Jozef Okonek.

Van 3 kosters hebben wij afscheid genomen, allen na een lang dienstverband en van een aantal misdienaars.

Dankbaar zijn we voor de parochiekoren uit Ens en Marknesse voor hun trouw en onderlinge samenwerking, voor koor Reach Out en alle andere koren die in het kader van de kooruitwisseling vieringen muzikaal ondersteunen geleid door bevlogen dirigenten en pianistes.

  1. Bijeenkomsten rond geloofsoverdracht, voor bedevaartreizen en uitjes.

Dankbaar zijn we voor de gespreksochtenden die georganiseerd werden en begeleid zijn door pastor Wiebe Mulder, in alle dorpen 2x, in voor- en najaar. Dat de verschillende onderwerpen die ter sprake gebracht zijn allen verdieping hebben aangereikt.

Zoals ook de 2 Thema- café bijeenkomsten die georganiseerd zijn in de Vastenperiode in het kerkzaaltje in Marknesse en in november over Godsbeelden in ’t Gebouwtje in Ens.

De voorbereiding van de kinderen voor de 1e communie, afgelopen jaar een groep van 6 kinderen van verschillende scholen en dorpen. De vormelingen die in 2018 gevormd zijn hebben hun vormsel afgesloten met een bezoek aan een bowlingbaan in Zwartsluis.

De misdienaars hebben het nog te goed en zullen begin 2020 gaan bowlen in de NOP in Espel.

In 2019 zijn vele parochianen in oktober op bedevaart reis geweest naar Kevelaer.

Eerder in mei zijn ruim 30 parochianen op bedevaart geweest naar Lourdes en hebben in juli een gezellige reünie gehouden in een ruimte bij Wijngaard Maronesse in Marknesse.

  1. Voor alle ontmoetingen met gemeente leden van andere kerken in onze dorpen:

Voor alle zinvolle Zin in Zondag-bijeenkomsten in Luttelgeest, elke 1e zondag van de maand. Voor de oecumenische vieringen in Kraggenburg en speciale aandacht voor overleden parochianen in de laatste viering van het liturgisch jaar Voor de oecumenische vieringen in Ens rond bid en dankdag, rond de Bijbel en week van de Eenheid. Voor de kerstsamenzang en wereldgebedsdag in Marknesse en alle Bijbelvieringen in de Markehof Voor alle dorpen, voor de gezamenlijke tentvieringen die gelegenheid bieden voor ontmoetingen dorps breed in de zomer.

Dankbaar zijn we naar de PKN-gemeente in Luttelgeest voor het beschikbaar stellen van hun kerk bij het afscheid van een parochiaan uit het dorp

Op de drempel van 2019 naar 2020 een wens, een gebed dat de goede ontmoetingen tussen parochianen en gemeenteleden doorgang blijven

vinden. Dat de 1e viering in Marknesse in de Week van Gebed voor de Eenheid in deze RK Kerk smaakt naar meer en een vervolg mag krijgen in de toekomst.

Overledenen 2019.

Dien Temmink -Kappert                    97 jaar

An van Doorn-Blaauw                  86 jaar

Gré Meester-Deen                         87 jaar

Hanneke Lamers-Melchers           86 jaar

Greeth Geleuken-van Rossen       88 jaar

 Riet Bleeker- Nannes                   91 jaar

 

Dopelingen

Joris Westerop

Annemijn de Waal

Niek van der Meulen

 

1e H.Communie

Daniel Hadraszek

Niek van der Meulen

Sara van Egmond

Tom van Egmond

Leutharius Tolboom

Willem Rietkerk

 

 

 

 

 

 

Naar het nieuwsoverzicht
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-michaelberaad">Michaëlberaad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws"><b>Nieuws</b></a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/http://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten/inmemoriam">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />