Informatie en Contact

Contactpersonen in de dorpen
In de afgelopen periode zijn parochianen benaderd met de vraag of hij of zij, voor het dorp waarin zij wonen, contactpersoon willen zijn. Het is niet de bedoeling dat zij evenementen of bijeenkomsten gaan organiseren. Wel zullen zij een belangrijk aanspreekpunt en schakel gaan vormen. Met het verdwijnen van de locatieraad en de pastoraatsgroep willen zij een aanspreekpunt zijn voor hun katholieke dorpsgenoten. Een schakel vormen zij tussen de parochianen van hun dorp en het pastoraal team en parochiebestuur. Bepaalde vragen zullen zij dan doorgeleiden naar de desbetreffende verantwoordelijken. Dit kunnen praktische of pastorale vragen zijn.


De volgende personen zijn bereid gevonden om voor hun dorp contactpersoon te zijn:

CREIL


Elly Timmermans  

06 - 5767 6920
pcjmtimmermans@outlook.com


Hans Corten   

06 - 5050 3368
jjfmcorten@gmail.com


BANT
Yvonne Hooijman  

06 - 1772 9334

RUTTEN
Nelly Kuijper   

06 - 3012 9947
nellykuijper@hotmail.com


Doetie Boeyenga  

06 - 1388 5044

doetieboeyenga@gmail.com

 

Financiën
Met de sluiting van de H.Servatiuskerk in Rutten verliezen de parochianen hun vanzelfsprekende middelpunt. Natuurlijk kunnen zij blijven rekenen op de pastorale zorg van de pastores. Zoals voorheen door pastor Wiebe Mulder. En wanneer hij vanaf Hemelvaart 2023 met pensioen gaat zal dit worden overgenomen door pastoor Victor Maagd en pastor Nelleke ten Wolde. Nieuwe initiatieven, die al zijn onstaan zoals 'Creil straalt' en die nog zullen komen, zullen worden ondersteund. Ook in de toekomst zal dit alles een financieel fundament moeten hebben. Hiertoe zullen de huidige, financiële tegoeden worden aangesproken. Ook zal jaarlijks worden meegedaan aan de 'Actie Kerkbalans'. Het geld van de (voormalige) geloofgemeenschap van 'De Goede Herder' zal beschikbaar blijven voor dit gebied.  In de toekomst kunt u, met betrekking tot uw financiële vragen, gebruik maken van het volgende e-mailadres:

financiengoedeherder@emmausparochie.net


Ledenadministratie
Ook in de toekomst zal voor de parochianen in Bant, Creil en Rutten een ledenadministratie worden bijgehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Docbase, de ledenadministratie van de RK kerk in Nederland. Over het algemeen worden veranderingen rondom verhuizing en overlijden automatisch via dit systeem doorgegeven. Maar met betrekking tot bijzonderheden kunt u een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: ledengoedeherder@emmausparochie.net

Communicatie
Parochianen van Bant, Creil en Rutten blijven via 'Het Klaverblad', de website en Facebook geinformeerd.

Vreugde en verdriet
Uitvaarten kunnen in de drie dorpen worden gehouden. Doop- en Huwelijksvieringen kunnen worden gehouden in één van de kerken van de Emmaüsparochie.

 

Gebedsintenties
In onze kerk is het een goede gewoonte om onze naasten op bijzondere wijze biddend bij God aan te bevelen. Dit kunnen gebeden zijn van zorg en dankbaarheid voor de levenden. Maar ook gebeden van herinnering aan onze dierbare overledenen. Deze intenties kunnen ook in de toekomst worden opgegeven. Er is voor gekozen om deze intenties in principe tijdens de vieringen in de H.Michaëlkerk van Emmeloord te laten klinken. Daar is altijd op zaterdagavond en op zondagmorgen een viering.

Opgegeven intenties, voor een bepaalde datum of weekend, zullen dan in beide vieringen worden voorgelezen.

Voor opgave van gebedsintenties en/of vragen kunt u een mailtje sturen naar het e-mailadres:
infomichael@emmausparochie.net  o.v.v. gebedsintentie

 

Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home">Home</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-michaelberaad">Michaëlberaad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/http://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten/inmemoriam">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact"><b>Informatie en Contact</b></a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />