Welkom bij de Emmaüsparochie

Presentatieviering pastoraal werkster drs. N.G. ten Wolde - Hijwegen

Download HIER het liturgieboekje

Mededelingen  en nieuws vanuit de parochie met betrekking tot de coronacrisis 

Nieuwe coronamaatregelen in de Emmaüsparochie 

Op zaterdag 10 oktober hebben de Nederlandse Bisschoppen nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit naar aanleiding van gesprekken tussen de religieuze koepelorganisaties, waarin de RK kerk participeert, en de overheid. Wat de nieuwe maatregelen voor de vieringen in onze Emmaùsaparochie leest u in de brief die tijdens de weekendvieringen van 10 en 11 oktober is uitgereikt aan de kerkgangers. U ziet de brief hieronder. Ook kunt u HIER de brief downloaden.

Download hier de folder met alle informatie:

Informatiefolder met reserverings-emailadressen

Download hier het protocol:

'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de bijlagen van het protocol:

'Bijlage bij 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de aanpassing bij bijlagen van het protocol:
Dit stuk vervangt de passage over het reserveringssysteem in bovenstaand stuk.

Reserveren

Iedereen die een viering wil bijwonen wordt gevraagd om zich aan te melden. Met het reserveringssysteem weten we wie we bij een viering kunnen verwachten. Zodoende kan worden gekeken of er voldoende plek is in de kerken. Voor aanmelding kan gebruik worden gemaakt van één van de vier e-mailadressen die voor de 4 geloofsgemeenschappen is gemaakt. De emailadressen en verdere informatie vindt u hieronder in de informatiefolder. Deze informatie wordt  ook via informatiekaarten breed in de parochie verspreidt en via de sociale media. U dient zich uiterlijk vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan het weekend waarin u wilt vieren, op te geven. Dit geeft zekerheid voor diegenen die verantwoordleijk zijn voor de reserveringen en kunnen de definitieve deelnamelijsten op tijd worden opgemaakt en doorgestuurd. Voor velen zal via de mail aanmelden géén probleem zijn. Maar er zijn ook parochianen die slecht toegang hebben tot internet of hier niet mee om weten te gaan. Wilt u uw vader of moeder, opa of oma, buurman of buurvrouw helpen bij het aanmelden ?  Het reserveringssysteem dient nog een ander doel. Het is namelijk een uiting van de zorg die wij moeten hebben voor de publieke gezondheid. Het is goed om te weten wie er bij een viering aanwezig was.  

pastoor Victor Maagd
mede namens het parochiebestuur en pastores

Download hier de folder met alle informatie:

Informatiefolder met reserverings-emailadressen

Download hier het protocol:

'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de bijlagen van het protocol:

'Bijlage bij 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Download hier de aanpassing bij bijlagen van het protocol:
Dit stuk vervangt de passage over het reserveringssysteem in bovenstaand stuk.

ADDENDUM bij 'Bijlage bij 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'

Noodprotocol rond kerkelijke uitvaarten

In deze crisistijd is het niemand van ons ontgaan dat ook in de uitvaartwereld radicale maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen treffen ook de wijze waarop wij het kerkelijk afscheid vorm (moeten) geven. Op 16 maart hebben we als team en bestuur hierop in proberen te spelen maar de maatregelen halen ons in. In de situatie waarin we ons bevinden, en het toekomstperspectief dat ons waarschijnlijk staat te wachten, zijn wij als pastoraal team en bestuur genoodzaakt om een noodprotocol te doen uitgaan omtrent komende uitvaarten. Hieornder vindt u het protocol met daarin de maatregelen die wij als pastoraal team en bestuur moeten nemen.

Nieuwe pastoraal-werkster voor de Emmaüsparochie

In het weekend van 19 & 20 september is in de weekendvieirngen bekend gemaakt dat pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen per 1 november door de bisschop zal worden benoemd voor de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder. Daarmee volgt zij pastor Magda Schilder-Reirink op die in juli afscheid nam. Momenteel is pastor Ten Wolde-Hijwegen nog werkzaam in de Zalige Titus Brandsmaparochie (Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum).

Tijdens de vieringen in Emmeloord, Ens en Tollebeek werd de brief voorgelezen waarin vicaris-generaal P.H.H.Wellen de benoeming aan de parochianen bekend maakte.  In de brief stelt de vicaris pastor ten Wolde met de volgende woorden voor: ‘Nelleke ten Wolde-Hijwegen, 58 jaar, heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze heeft ze meteen doctoraalbul afgesloten einde 1987. Aansluitend heeft ze de Ambtsopleiding Theologie gevolgd aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam; diploma oktober 1994. Daarnaast heeft zij nog verschillende aanvullende studies ten aanzien van Kerkopbouw en Geestelijk leiderschap gevolgd. Haar werkzaamheden binnen het pastoraat heeft zij achtereenvolgens verricht in de parochies H. Familie en St. Jan de Doper in Zeist; in de St.Mattheusparochie te Joure; de St.Nicolaasparochie in St.Nicolaasga en St. Willibrordusparochie te Lemmer. Vanaf 2011 tot heden is zij werkzaam in de parochie Zalige Titus Brandsma in Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Zij woont met haar man in Joure’.

Samen met mijn college en de leden van het parochiebestuur ben ik blij dat er op zo’n snelle termijn een opvolgster is voor pastor Magda Schilder-Reijrink. Mede namens mijn collega en het parochiebestuur wens ik pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen Gods rijkste zegen toe over haar werk in onze mooie Emmaüsparochie. Hopelijk weet ze zich snel thuis in de Noordoostpolder en onze geloofsgemeenschap.


Samen met mijn college en de leden van het parochiebestuur ben ik blij dat er op zo’n snelle termijn een opvolgster is voor pastor Magda Schilder-Reijrink. Mede namens mijn collega en het parochiebestuur wens ik pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen Gods rijkste zegen toe over haar werk in onze mooie Emmaüsparochie. Hopelijk weet ze zich snel thuis in de Noordoostpolder en onze geloofsgemeenschap.

 


Welkom op de website van de Emmaüsparochie. Deze website wordt onderhouden door vier webmasters, voor iedere geloofsgemeenschap één. Tot 1 januari 2015 waren er 4 parochies in de Noordoostpolder, ieder met een eigen bestuur. Op 1 januari 2015 fuseerden de parochies en gingen samen verder als Emmaüsparochie onder leiding van één bestuur. Op de pagina Historie kunt u lezen op welke wijze de parochie tot stand is gekomen. Door deze juridische verandering gingen de 4 voormalige parochie de naam 'geloofsgemeenschap' dragen.

Om het bestuur van de grote parochie op goede wijze te kunnen verrichten, en om recht te doen aan de eigenheid van de geloofsgemeenschappen, werden ter plaatse locatieraden en pastoraatsgroepen opgericht. Zij ondersteunen het bestuur en het pastoraal team op praktisch en inhoudelijk gebied. Iedere geloofsgemeenschap heeft op deze site een eigen ruimte. Hier kunt u meer lezen over de organisatie van de 4 geloofsgemeenschappen en haar activiteiten.

Veelgestelde vragen:
Waar vind ik de tarieven ?
Ik wil mijn kind laten dopen.
Hoe bereik ik de pastores ?

Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar

Preview van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar'
Afbeelding 1 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 2 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 3 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 4 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 5 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 6 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 7 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 8 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 9 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 10 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 11 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 12 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar' Afbeelding 13 van fotoalbum 'Uitvaart pastor Dominicus Ketelaar'
Top <h4>emmausparochie.net sitemap:</h4> <a href="https://www.emmausparochie.net/home"><b>Home</b></a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie">Organisatie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-algemeen">Algemeen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/bestuur">Bestuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-structuur">Structuur</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-pastoraal-team">Pastoraal Team</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-secretariaat">Secretariaat</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-beleidsdocumenten">Beleidsdocumenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/anbi">ANBI</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/organisatie-sacramenten">Sacramenten</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/nieuws">Nieuws</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/agenda">Agenda</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/historie">Historie</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/tarieven">Tarieven</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/links">Links</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/jeugd-en-jongeren">Jeugd en jongeren</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/geloofsgemeenschappen">Geloofsgemeenschappen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael">Heilige Michaël</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-locatieraad">Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-pastoraatsgroep">Pastoraatsgroep</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ontmoetingsruimte">Ontmoetingsruimte</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-familieberichten">Gebedsintenties</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-sacramenten">Sacramenten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/links_1592">Links</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-michael-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus">Heilige Ireneüs</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-werkgroepen">Werkgroepen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-contact">Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-pastoraatsgroep-en-locatieraad">Pastor, Pastoraatsgroep en Locatieraad</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/ireneus-roosters-en-formulieren">Roosters en Formulieren</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/h-ireneus-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder">De Goede Herder</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieren-bij-het-leven">Vieren bij het Leven</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-kerk-en-samenleving">Kerk en Samenleving</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vrijwilligers">Vrijwilligers</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-familieberichten">Familieberichten</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-informatie-en-contact">Informatie en Contact</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-historie">Historie</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-goede-herder-vieringen">Vieringen</a><br /> -<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest">Heilige Geest</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-organisatie">Organisatie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-algemeen">Algemeen</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-historie">Historie</a><br /> ---<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-contact">Contact</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-nieuws">Nieuws</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-agenda">Agenda</a><br /> --<a href="https://www.emmausparochie.net/de-heilige-geest-vieringen">Vieringen</a><br /> <a href="https://www.emmausparochie.net/klaverblad">Klaverblad</a><br />